اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان گیلان : اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتسرپرست اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
ناممحمود
نام خانوادگیاشجاری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی118
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکGilan-fanavari@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
نامشهین
نام خانوادگیخدابنده
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی123
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکs-khodabandeh@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
نامامین
نام خانوادگیرئوف شناس یگانه
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی122
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
نامسعید
نام خانوادگیعظیم دوست
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
ناممهیار
نام خانوادگینیکرو
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی121
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکm-nikrou@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"