معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتکارشناس فنی و نظارت
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرح‌ها
نامافشین
نام خانوادگیپور رهنما
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتسرپرست اداره فنی و نظارت
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرح‌ها
نامکاوه
نام خانوادگیجهانبخش
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی113
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-fani@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فنی و نظارت
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرح‌ها
نامرضا
نام خانوادگیقربانپور
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی109
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس فنی و نظارت
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرح‌ها
نامسید حسین
نام خانوادگیعطار سیدی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی110
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"