معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاونت راهداری
نامحجت اله
نام خانوادگیعطائی
تلفن مستقیم013-33323062
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
معاون اداره راهسازی شهید بهشتی(1376-1375)
رئیس کارگاه راهسازی شهید بهشتی(1378-1376)
معاون اداره راه و ترابری شهرستان فومن(1382-1378)
معاون اداره راه و ترابری شهرستان صومعه سرا(1388-1382)
رئیس اداره راه و شهرسازی آستارا(1393-1388)
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان انزلی(1395-1393)
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انزلی(1397-1395)
سوابق تحصیلی
مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تالیفات
پست الکترونیکgilan-rahdari@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی
 
ضمايم
سمتمسئول دفتر معاونت راهداری
دسته بندیمعاونت راهداری
نامسید شفیع
نام خانوادگیعبدی
تلفن مستقیم013-33323061-2
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"