معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره حمل و نقل مسافر
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
ناماصغر
نام خانوادگیامانی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی176
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-mosafer@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمدیر پایانه مسافر رشت
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
نامحسین
نام خانوادگیرحمتی
تلفن مستقیم013-33663424
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان گیل-پایانه مسافربری رشت
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل مسافر
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
نامایرج
نام خانوادگیسلیمانی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی172
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل مسافر
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
نامفریدون
نام خانوادگیحسین نژاد
تلفن مستقیم013-33663424
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان گیل-پایانه مسافربری رشت
 
ضمايم
سمتکاردان حمل و نقل مسافر
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
نامسید موسی
نام خانوادگیطباطبایی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی169
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره مسافر
دسته بندیاداره حمل و نقل مسافر
نامفرشاد
نام خانوادگیعمویی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی170
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"