معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره ترانزیت و حمل ونقل بین الملل
دسته بندیاداره ترانزيت و امور بين‌الملل
نامرضا
نام خانوادگیدوست خواه
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی165
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-teranzit@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل
دسته بندیاداره ترانزيت و امور بين‌الملل
ناماشکان
نام خانوادگیاحمد پور
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی166
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره ترانزیت
دسته بندیاداره ترانزيت و امور بين‌الملل
نامحسین
نام خانوادگیعموئی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی156
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"