معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامسعید
نام خانوادگیحسین رضایی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی134
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-imeniterafik@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
ناممحمود
نام خانوادگیکردرجبی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی163
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامعارف
نام خانوادگیبابازاده
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی164
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمسئول صدور اضافه تناژ و پروانه عبور
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامعظیم
نام خانوادگینعمتی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی174
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی صدور اضافه تناژ و پروانه عبور
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
ناممحمدرضا
نام خانوادگیآب آذر
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی175
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"