معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمعاون حمل و نقل
دسته بندیمعاونت حمل و نقل
نامفریبرز
نام خانوادگیمرادی
تلفن مستقیم
نمابر013-32110164
تلفن داخلی167
سوابق شغلی
کارشناس حقوقی - معاون حمل و نقل
سوابق تحصیلی
کارشناس حقوق قضایی از دانشگاه آزاد زنجان- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
تالیفات
ارائه مقاله حقوقی در مجلات بین المللی ISI- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حمل و نقل جاده ای استان گیلان
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"