اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان گیلان : اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامکامران
نام خانوادگیاحمدی نژاد
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی132
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-bazargani@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامحسین
نام خانوادگیپورخانی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی133
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامالهه
نام خانوادگیامری کاظمی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی135
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"