معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترییس اداره روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومي
نامسیده فاطمه
نام خانوادگیفلاح قوی بازو
تلفن مستقیم01332126207
نمابر01344323057
تلفن داخلی218
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکpr-gilan@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومي
ناممحسن
نام خانوادگیعالی حسینی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی219
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"