معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترییس اداره روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومي
نامسیده فاطمه
نام خانوادگیفلاح قوی بازو
تلفن مستقیم01333110154
نمابر01344323057
تلفن داخلی218
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکpr-gilan@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومي
نامابراهیم
نام خانوادگیمهدی دوست
تلفن مستقیم01333110154
نمابر
تلفن داخلی219
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس روابط عمومی
دسته بندیاداره روابط عمومي
ناممحسن
نام خانوادگیعالی حسینی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"