معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمدیر کل
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممحمد رضا
نام خانوادگینازک کار
تلفن مستقیم013-33110151
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
رئیس اداره راهسازی امانی شهید بهشتی اداره کل راه و ترابری استان گیلان-رئیس اداره  راهسازی امانی شهید باهنر اداره کل راه و ترابری استان گیلان- رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه اداره کل راه و ترابری استان گیلان-معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان گیلان- معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان گیلان-معاون فنی اداره کل راه و ترابری  استان گیلان- مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
سوابق تحصیلی
مهندسی عمران از دانشگاه گیلان
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-گلسار -روبروی پمپ بنزین- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"