آشنایی با وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان

 

*آشنايي با وظايف اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 • نظارت بر عملكرد شركتها و موسسات و شعب شرکتهای حمل و نقل جاده اي كالا و مسافر استان در بخش داخلی و بین المللی
 • نظارت و ساماندهي وضعيت پايانه هاي بار ، مسافرو پایانه مرزی سطح استان
 • تلاش در جهت حداكثر استفاده و بهره برداري از امكانات و توانمنديهاي حمل و نقل بين المللي و ترانزيت در جهت توسعه پايدار
 • ارتقاء ضريب ايمني عبور و مرور در جاده ها و تلاش در جهت كاهش تصادفات جاده اي در محورهاي مواصلاتي استان
 • نظارت بر عملكرد شركتهاي مسافربري مستقر در پايانه‌هاي مسافري بمنظور حصول اطمينان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجايي مسافر.
 • صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و ساير پروانه‌ها و مجوزهاي لازم در فعاليتهاي حمل و نقل داخلي و بين‌المللي .
 • تاكيد بر درآمد زايي ترانزيت و استفاده از توانمنديهاي ترانزيتي استان
 • نوسازي ناوگان حمل و نقل كالا و مسافر استان و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده
 • تعامل سازنده با دستگاههاي اجرايي مختلف در جهت رسيدگي به مسائل و مشكلات شاغلين اصلي و مستقيم بخش و بخش خصوصي و تعاونيها
 • استفاده از منابع و اعتبارات استاني در جهت سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي استان( نظير پايانه هاي كالا ، مسافر، پایانه مرزی و مجتمعها)
 • مكانيزه نمودن ارائه خدمات به مردم و شاغلين اصلي بخش حمل و نقل جاده اي استان از جمله صدور كارت هوشمند ناوگان و رانندگان حرفه اي ،صدور برگه                اضافه تناژ،صدور پروانه عبور ترافيكي و ...
 • صدور مجوز احداث تاسيسات جانبی راهها و مجتمع‌هاي خدماتي  رفاهي بين راهي توسط بخش‌ غیر دولتی .
 • مكانيابي و صدور مجوز نصب تابلو هاي تبليغاتي و اختصاصي حاشيه جاده ها .
 • مکانیابی و جلب مشارکت بخش خصوصی درراستای احداث پلهای عابر پیاده در محورهای مواصلاتی .
 • واگذاری غرف حمل و نقلی تجاری خدماتی در پایانه های عمومی بار استان .
 • برنامه‌ريزي آموزش عمومي و تخصصي جهت كاركنان سازمان و تلاش در جهت ارتقاء دانش و آگاهي شاغلين اصلي بخش از طريق برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي مهارتهاي شغلي رانندگان از طريق مراكز آموزشي.
 • صدور مجوز و موافقت اصولي احداث و بهره‌برداري از مراكز مكانيزه فني وسايل نقليه سبك و سنگين عمومي برون شهري مسافري و باري.
 • مكانيابي و صدور مجوز نصب تابلو هاي تبليغاتي و اختصاصي حاشيه جاده ها و پل هاي عابر پياده .
 • تلاش در جهت ايجاد شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافرداخلی و بین المللی  توانمند در سطح استان
 • تهيه برنامه نگهداري و ترميم راههاي ارتباطي اصلي ، فرعي و روستایی استان براساس ضوابط مربوطه
 • اجراي عمليات ترميم راهها و ابنيه فني
 • احداث راههاي انحرافي در مواقع ضروري
 • انجام عمليات لازم جهت باز نگهداشتن راههاي استان بمنظور تامين عبور و مرور
 • تهيه برنامه نگهداري و بهره برداري از ماشين آلات و نظارت بر اجراي آن
 • نگهداري تعمير گاهها و راهدارخانه ها و  تهيه برنامه توسعه آنها
 • همكاري با پليس راه در مورد ايمني عبور و مرور در جاده ها
 • انجام امور مربوط به ايمن سازي جاده هاي استان با نصب علائم عمودي و افقي و ايجاد تاسيسات مربوطه
 • حفظ حريم قانوني راهها و پيشنهاد حريم لازم جهت راههاي جديد
 • بررسي اعتبارات لازم جهت نگهداري راهها در سطح استان و تخصيص آن به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
 • بازديد مستمر از پلها و ابنيه فني در حوزه استحفاظي و نظارت بر جمع آوري اطلاعات و ضبط در بانك اطلاعات
 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران راهداری و تایید صورت وضعیت های مربوطه 
 • ایجاد هماهنگی و تعامل فیمابین دستگاههای مستقر در پایانه مرزی
 • تجهیز ارگانهای مستقردر مرز با توجه به الزامات قانونی و توافق نامه های همکاری

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"