پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرئیس جدید اداره حمل و نقل مسافر اداره کل منصوب شد.

تاریخ انتشار: 1399/04/25

​طی حکمی از سوی فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان، حسین عموئی به سمت رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل منصوب شد.

در متن حکم انتصاب آمده ، نظر به حسن سوابق و تجارب ارزنده تخصصی و مدیریتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل منصوب می شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف و برنامه های اداره کل در حوزه حمل و نقل و خدمت به مردم موفق و موید باشید.​


مشخصات:
نظرات: *