پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان خبرداد


پروانه فعالیتهای حمل و نقل کالا و مسافر استان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

تاریخ انتشار: 1398/12/25

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان از تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل کالا مسافر استان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

سبحان ا... علیپور افزود: جهت کاهش مراجعات حضوری شاغلین حمل و نقل جاده ای در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر استان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی افزود: گندزدایی و ضدعفونی پایانه های کالا و مسافر و ناوگان حمل و نقل عمومی برونشهری و پایانه مرزی آستارا با هماهنگی علوم پزشکی و شهرداریها بطور مستمر در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قرار داد و به تشکلهای صنفی استان نیز دستورالعملهای ویژه بهداشتی و مراقبتی در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا شده است.مشخصات:
نظرات: *