پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری کارگاه آموزشی حفظ و صیانت از حریم راهها

تاریخ انتشار: 1398/09/12

کارگاه آموزشی حفظ و صیانت از حریم راهها با حضور مدیر کل، معاون راهداری، روسای ستادی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در حوزه های ایمنی راه و حریم ، ایمنی و ترافیک، حقوقی، بازرگانی و نیز روسای ادارات راهداری و کارشناسان ایمنی راه و حریم شهرستانها برگزار گرديد.

گفتنی است در اين کارگاه آموزشی یکروزه 53 نفر از روسا و کارشناسان اداره کل ضمن بازآموزی قوانین و مقررات مربوط به حریم و ایمنی راهها شامل بررسی ساخت و ساز در حاشیه راههایی که از داخل طرحهای هادی روستایی و همچنین شهری می گذرد،اهمیت نحوه ایجاد راه دسترسی واحدهای ساختمانی مختلف در حاشیه راهها به راه اصلی، بررسی نحوه صدور مجوزهای تاسیسات زیربنایی شامل آب، برق ، گاز در حریم راهها و شعاع 100متر، جانمایی مناسب تابلوهای اطلاعاتی و تبلیغاتی در حاشیه راهها برابر ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نحوه ایمن سازی تابلوها به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم خودرو ها، جانمایی صحیح مجتمعهای خدماتی- رفاهی در حاشیه راهها، راهکارهای اجرای صحیح و بهینه قوانین مربوط به حریم و ایمنی راهها را از مدرس دوره، آقای علیرضا گودرزی ، کارشناس دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور فرا گرفتند.

شایان ذکر می باشد روسای ادارات ایمنی راه و حریم و حقوقی اداره کل به همراه مدرس دوره به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی پاسخ دادند.مشخصات:
نظرات: *