پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در سال گذشته صورت گرفت


رسیدگی به 305 مورد تخلفات مربوط به شرکتها و رانندگان حمل و نقل جاده ای برونشهری گیلان

تاریخ انتشار: 1398/03/05

محمد رضا نازک کار مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته به تخلفات 121 پرونده شركت حمل و نقل در كميسيون ماده 12  و 184  پرونده تخلف رانندگان نیز در کمیسیون ماده 11 مورد رسيدگي قرار گرفت.

 

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان با اعلام اين مطلب افزود: از  121پرونده رسيدگي شده87 فقره پرونده تخلف شرکت مربوط به بخش حمل و نقل کالا  بوده اند که به دليل تخلفاتي مانند عدم مهار بار مناسب عدم درج صحیح مشخصات بارنامه صدور بارنامه برای وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و عدم حضور به موقع مدیران فنی استفاده غیر مجاز از کارت هوشمند رانندگان- اخذ کمیسیون اضافی و ....  بوده است.

 این مقام مسئول در ادامه گفت: طی این مدت تعداد 34 فقره پرونده مربوط به شركتهاي مسافربري بوده كه اهم تخلفات اين شركتها عدم پرداخت به موقع دیون دولتی-حمل بار تجاری با ناوگان عمومی مسافربری برخورد نامناسب متصدیان شرکت با مسافرین اخذ وجه اضافی از رانندگان جذب مسافر خارج از محیط پایانه بوده است كه در كميسيون ماده 12 اداره کل مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به تذكر كتبي و جريمه نقدي شده است.

 

وي گفت: همچنين طی این مدت تعداد 184 فقره پرونده مربوط به رانندگان بخش مسافر و كالا نیز در کمیسیون ماده 11 اداره کل مورد بررسي قرار گرفت و منجر به قطع خدمات (لغو کارت هوشمند از یکماه تا یکسال) گرديده كه عمده تخلف آنها عدم رعایت شئونات اخلاقی در محیط پایانه ها عدم صدور بلیط بین راهی برای مسافرین-حمل بار با وسائل نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب-عدم برخورد مناسب با مسافرین حمل بار تجاری و .... بوده است.


گفتنی است رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای برون شهری بر عهده کمیسیون ماده12  و رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل عمومی برونشهری در کمیسیون ماده 11 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد بررسی قرار می گیرد.​مشخصات:
نظرات: *