پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار GIS

تاریخ انتشار: 1397/11/18

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار​ GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)با حضور کارشناسان رابط GIS ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانها در اداره ماشین آلات برگزار گرديد.

گفتنی است دوره آموزشی مذکور با هدف به روز رسانی اطلاعات راههای حوزه استحفاظی استان به اجرا درآمد.

شایان ذکر می باشد طی3ساعت برگزاری این دوره آموزشی که با شرکت 18 نفر از همکاران مرتبط همراه بود، مباحثی از قبیل طریقه استفاده از GPS، آشنایی با سیستم تصویر و سیستم مختصات جغرافیایی،آشنایی با محیط نرم افزار GIS ، جداول اطلاعات راهها و چگونگی به روز رسانی آنها توسط مهندس رئوف ،کارشناس اداره فن آوری اطلاعات اداره کل برای شرکت کنندگان مطرح گردید.مشخصات:
نظرات: *