پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طی سال گذشته صورت گرفت:


پاسخگویی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به 103درخواست مطرح شده ی شهروندان در سامانه شهراه

تاریخ انتشار: 1397/04/20

مهندس نازک کار، مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان درخصوص پاسخگویی به سامانه شهراه گفت: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان در راستای رعایت حقوق شهروندی طی سال گذشته 103مورد مطرح شده از سوی شهروندان در خصوص                 حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای پاسخ گفت.

ایشان در ادامه ، توسعه ی دولت الکترونیک ، کاهش مراجعه حضوری به اداره کل وسایر ادارات تابعه ی شهرستانی را از مزایای سامانه ی شهراه برشمرده و گفت: شهروندان با ورود به            سامانه ی شهراه به آدرس www.shahrah.mrud.ir ، خدمت مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی ثبت نموده ،سپس خدمات ثبت شده بصورت متمرکز به زیر مجموعه های مرتبط ارجاع گردیده و در مدت زمان مشخص پاسخ درخواستهای ارائه شده را دریافت می نمایند.

مهندس نازک کار سپس خاطر نشان نمود: در راستای برقراری تعامل هر چه بیشتر فیمابین رانندگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و دست اندرکاران امر مسیرهای ارتباطی نظیر            سامانه تلفن پاسخگوی141(داخلی5)، سامانه پیامکی 3000141  و پایگاه اطلاع رسانیwww.141.ir  نیز فعال می باشد که دریافت کننده انتقادات، شکایات  و دیدگاههای این قشر تلاشگر حوزه حمل و نقل جاده ای می باشد.

 ​مشخصات:
نظرات: *