پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در سال گذشته


رسیدگی به 274 مورد تخلفات مربوط به شرکتها و رانندگان حمل و نقل جاده ای برونشهری در کمیسیونهای مواد 11 و 12 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تاریخ انتشار: 1397/02/15

محمد رضا نازک کار مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته به تخلفات 100 پرونده شركت حمل و نقل در كميسيون ماده 12  و 174 پرونده رانندگان متخلف نیز در کمیسیون ماده 11 مورد رسيدگي قرار گرفت.

 

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان با اعلام اين مطلب افزود: از 274پرونده رسيدگي شده 67 فقره پرونده شرکت متخلف مربوط به بخش حمل و نقل کالا  بوده اند که به دليل تخلفاتي مانند عدم مهار بار مناسب عدم درج صحیح مشخصات بارنامه صدور بارنامه برای وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و عدم حضور به موقع مدیران فنی استفاده غیر مجاز از کارت هوشمند رانندگان- اخذ کمیسیون اضافی و ....  بوده است.

 این مقام مسئول در ادامه گفت: طی این مدت تعداد 33فقره پرونده مربوط به شركتهاي مسافربري بوده كه اهم تخلفات اين شركتها عدم پرداخت به موقع دیون دولتی-حمل بار تجاری با ناوگان عمومی مسافربری برخورد نامناسب متصدیان شرکت با مسافرین اخذ وجه اضافی از رانندگان جذب مسافر خارج از محیط پایانه بوده است كه در كميسيون ماده 12 اداره کل مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به تذكر كتبي و جريمه نقدي شده است.

 

وي گفت: همچنين طی این مدت تعداد 174 فقره پرونده مربوط به رانندگان بخش مسافر و كالا نیز در کمیسیون ماده 11 اداره کل مورد بررسي قرار گرفت و منجر به قطع خدمات (لغو کارت هوشمند از یکماه تا یکسال) گرديده كه عمده تخلف آنها ایجاد درگیری در محیط پایانه عدم صدور بلیط بین راهی برای مسافرین-حمل بار با وسائی نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب-عدم برخورد مناسب با مسافرین حمل بار تجاری و .... بوده است.


مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیلان با ذکر این موضوع که دو کمیسیون جداگانه 12و11 دراداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان جهت رسیدگی به تخلفات شرکتها و رانندگان حمل و نقل برون شهری فعال                    می باشد افزود:
مسئولیت رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل               جاده ای برون شهری بر عهده کمیسیون ماده  12به استناد ( آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی )و رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل عمومی برونشهری در کمیسیون ماده 11 مورد بررسی قرار می گیرد.​


مشخصات:
نظرات: *